image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

ROK HERBERTOWSKI

Ars Cantus jedzie do Płocka

 

Alfabet muzyczny - litery C i D

Czytaj więcej...

Hans Leo Hassler „Sacrum i Profanum”


Czytaj więcej...

Informacja

Nasze starania o pozyskanie funduszy na dalszy sukcesywny rozwój Wrocławskich Kameralistów odniosły pozytywny skutek: właśnie otrzymaliśmy kolejny grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie Infrastruktura Kultury, tym razem na instrumenty i sprzęt koncertowy do nowej sali prób! 

Koncert dla Babci i Dziadka