AKTUALNOŚCI

Ars Cantus nagrywa płytę

Utworzono: poniedziałek, 04, kwiecień 2011 08:44
Muzyka wrocławskich ceremonii ślubnych wieków XVI i XVII – zespół Ars Cantus pracuje nad nowym projektem płytowym.
W ostatnich dniach w kościele św. Piotra i Pawła odbyła się pierwsza część sesji nagraniowej Zespołu Ars Cantus. Projekt obejmuje dzieła muzyczne dawnych kompozytorów wrocławskich pisane na zamówienie bogatych mieszczan dla uświetnienia ceremonii ślubnych. Na tym właśnie środowisku opierała się kultura muzyczna Wrocławia czasów renesansu i wczesnego baroku. Odznaczające się wysokim kunsztem kompozytorskim wrocławskie dzieła muzyczne to przede wszystkim utwory okazjonalne zachowane pojedynczo w postaci druków ulotnych. Najliczniej zachowane są utwory przeznaczone na uroczystości ślubne. Teksty tych wielogłosowych dzieł motetowych na przełomie wieków XVI i XVII opierano najczęściej na Pieśni nad Pieśniami i na starożytnych wzorach poezji łacińskiej. W miarę wykształcania się barokowej monodii z basso continuo w XVII wieku we wrocławskich drukach znajdujemy pieśni zwrotkowe z instrumentalnymi ritornelami stanowiące rodzaj weselnych przemówień, często filozoficznych i dowcipnych, nierzadko posługujących się aluzjami do zawodowego życia bohaterów, np. pewnego wrocławskiego aptekarza. W programie nagrania nie zabraknie oczywiście tańców, których dwa zbiory wydane we Wrocławiu w połowie XVI wieku przez miejskich muzyków, braci Hess, stanowią jedne z najobszerniejszych publikacji muzyki tanecznej w Europie.
W nagranie zaangażowani zostali śpiewacy zespołu Ars Cantus:
Monika Wieczorkowska – sopran
Radosław Pachołek – alt
Maciej Gocman – tenor
Piotr Karpeta – bas

Tomasz Dobrzański, grający na szałamajach, fletach prostych i dudach, przygotował program i poprowadził Zespół.

Realizatorem nagrania jest Maurycy Kin. W nagraniu usłyszymy wielobarwne brzmienie instrumentalne. Na instrumentach z epoki zagrają:
Tomasz Dobrzański – flet prosty, szałamaja, dudy
Marek Nahajowski – flet prosty, szałamaja
Arkadiusz Wróblewski – flet prosty
Paweł Iwaszkiewicz – flet prosty, renesansowy flet traverso, szałamaja
Magdalena Pilch – renesansowy flet traverso
Małgorzata Klisowska – renesansowy flet traverso
Olga Musiał-Kurzawska – renesansowy flet traverso
Anna Śliwa – skrzypce barokowe
Teresa Piech – skrzypce barokowe, altówka
Ewa Prawucka – pozytyw, regał
Henryk Kasperczak – teorba
Julia Kosendiak  – viola da gamba
Szymon Józefowski – dulcjan