image2 image1

OFERTA KONCERTOWA


Musica Figurata ze źródeł śląskich XIV i XV wieku

Muzyka z rękopiśmiennych źródeł śląskich – francuska ars nova z rękopiśmiennego fragmentu z Żagania, śląskie cantiones z rękopisów z Wrocławia i Zielonej Góry, tabulatura organowa z wrocławskiego klasztoru Dominikanów, wielogłosowość frankoflamandzka z Kodeksu Wrocławskiego i Śpiewnika Głogowskiego. Program zarejestrowany na płycie CD w maju roku 2004. czterogłosowy zespół wokalny, flet, instrumenty smyczkowe i szarpane, pozytyw

Musica Divina

Utwory z krakowskich rękopisów III 8054 oraz zaginionego Wn 378. Kompozycje mszalne Mikołaja z Radomia Mikołaja z Ostroroga, Johannesa Ciconii, Grossina. Program zarejestrowany na płycie SACD we wrześniu 2005 dla wydawnictwa Bearton. Czterogłosowy zespół wokalny, flety, instrumenty smyczkowe i szarpane, pozytyw.

Utwory Piotra z Grudziądza

Poświęcony kompozytorowi koncert monograficzny. Muzyka w charakterystycznym stylu polifonii Europy środkowowschodniej. Użytkowe utwory religijne i rozrywkowe – cantiones, rotula, motety. 3-osbowy zespół wokalny, fidel, flet prosty i pozytyw. Program zarejestrowany na najnowszej płycie zespołu.

Kodeks Speciálník

Obszerny rękopis powstały pod koniec XV stulecia w Pradze zawierający różnorodność funkcjonujących wówczas stylów i form muzycznych powstał w środowisku praskich utrakwistów. Praktykujący religijność bractw modlitewnych utrakwiści rozwinęli wysoką kulturę muzyczną i literacką. Ich repertuar stanowi barwny konglomerat stylu rozwiniętej polifonii flamandzkiej oraz muzyki wcześniejszej, sięgającej epoki ars nova. Współistnienie tych stylów przywołuje szereg interesujących problemów wykonawczych których rozwiązywanie rzuca światło na tajemnice muzyki XV wieku. Program wykonuje 3 osobowy zespół wokalny z towarzyszeniem instrumentów.

Musica Rediviva z wrocławskich druków muzycznych XVI i XV wieku

Muzyka drukowana we wrocławskich oficynach związana z życiem patrycjuszy niemieckich i polskiej mniejszości czasów panowania Habsburgów. Pieśni religijne, modlitwy przeciw Turkom i zarazie, muzyka okolicznościowa na Nowy Rok i Boże Narodzenie, tańce. Program zarejestrowany na płycie CD w 2003 roku. Czterogłosowy zespół wokalny i bogata obsada instrumentalna: bombardy- głośne instrumenty dęte, flety, viole, lutnia, klawesyn.

Guillaume de Machaut

Koncert monograficzny pokazujący przekrój twórczości kompozytora. Motety łacińskie , ronda, ballady, lais w języku starofrancuskim. Niezwykle wyrafinowana polifonia i skomplikowany język harmoniczny, częste komplikacje rytmiczne. W koncercie bierze udział trójka śpiewaków z towarzyszeniem fidel pozytywu i fletu prostego. Najnowszy program Ars Cantus

Carmina Burana – prawdziwe pieśni z XIII-wiecznego rękopisu

Pieśni towarzystwa uczonych i kleryków traktujące o ważnych problemach filozoficznych, etycznych i religijnych, a także o miłości, piciu i wiośnie. Muzyka jednogłosowa o wyrafinowanym, ozdobnym rysunku melodycznym z delikatnym akompaniamentem instrumentalnym oraz mało znane conducti wielogłosowe w stylu ars antiqua w wykonaniu 3-głosowego zespołu męskiego. Projekt przewartościowuje standardowe pojęcia o pieśniach z rękopisu Carmina Burana spopularyzowane przez kompozycję Carla Orffa.

Salomone Rossi – muzyka dworu i synagogi

Jeden z najciekawszych kompozytorów wczesnego baroku włoskiego, działający na pograniczu dwóch kultur religijnych. Niezwykłe wrażenie robią utwory ze zbioru Hashirim Asher Lishlomo z 1622 roku, stanowiące połączenie włoskiej prima prattica z tekstami hebrajskimi. W programie znajdują się także świetne, wirtuozowskie kompozycje instrumentalne. Koncert wykonuje trójka śpiewaków solistów oraz zespół instrumentalny: flet, skrzypce, wiola da gamba i pozytyw.

Ludi Sancti Nicolai

Zespół XIII-wiecznych dramatów paraliturgicznych z rękopisu Fleury, skoncentrowanych na osobie św. Mikołaja. Poćwiartowanie wędrownych kleryków przez zbrodniczego rzeźnika i ich cudowne wskrzeszenie, przywrócenie Getronowi syna, a przede wszystkim świetna charakterologicznie historia okradzionego Żyda, którego św. Mikołaj nawraca na chrześcijaństwo zwracając mu skarb ukradziony przez komicznie sportretowanych złodziei. Dramaty wykonywane są z użyciem symbolicznego gestu, oszczędnych rekwizytów, z udziałem niewielkiego zespołu instrumentalnego.

Emilio de’Cavalieri – Lamentationes Hieremiae Prophetae cum Responsoriis Offici Hebdomadae maioris et notis musices.

Program przygotowywany na Wielki Tydzień roku 2007. Obszerne dzieło Cavalieriego powstałe około roku 1600 w charakterystycznym dla niego stylu obfitującym w nieoczekiwane dysonanse i niezwykłe zwroty melodyczne. Koncert wykonywany jest z udziałem czwórki śpiewaków oraz zespołu instrumentalnego złożonego z dwóch viol da gamba, dwóch fletów, pozytywu i arcylutni.

Kodeksy trydenckie – muzyka rezydencji biskupich w XV wieku

Utwory z najobszerniejszego korpusu rękopisów muzycznych XV wieku (około 2000 zapisanych kart rękopisu i 1864 utwory), które spisywane były przez długi okres czasu w na dworze biskupim w Trydencie. Muzyka ceremonialna i kościelna. Polifonia o niezwykłej komplikacji i  wyrafinowaniu. Utwory Touronta, Martiniego, Fry’a, Piotra z Grudziądza. 4-osobowy zespół wokalny, 2 fidel, pozytyw, flet prosty, mandora.