image2 image1

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu przebudowy pomieszczeń w lokalu administracyjnym Wykonawcy

Wrocławscy Kameraliści informują o zamiarze zawarcia umowy na roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń w lokalu administracyjnym Wykonawcy, w tym:

- postawieniu 3 ścianek działowych (płyta g-k z wypełnieniem wełną mineralną) o łącznej powierzchni ok. 54m2
- wyburzenie ścianki działowej (płyta g-k) o powierzchni ok. 12m2
- wykonaniu trzech otworów drzwiowych (w ściankach działowych g-k) i montaż 3 par drzwi wewnętrznych
- malowaniu ścian (ok. 190m2)
- wykonaniu instalacji elektrycznej - głównie umiejscowionej na nowo stawianych ściankach z g-k (15 nowych punktów z gniazdami wtyczkowymi, modyfikacja istniejącej instalacji oświetleniowej - jej podział na 4 niezależne obwody, doprowadzenie zasilania do tablicy - w korytkach)
- modyfikacji instalacji teleinformatycznej (wykonanie 5 gniazd lan)
- modyfikacji instalacji cieplnej (przesunięcie 2 grzejników oraz dołożenie 2 nowych)
- wykonaniu klimatyzacji (multisplit)
- wykonaniu i montaż 4 markiz okiennych (dwóch o szer. ok. 100cm i dwóch o szer. ok. 160cm - wysokość okien ok. 160cm)
- modyfikacji istniejącego systemu żaluzji pionowych (wykonanie 4 żaluzji pionowych z wykorzystaniem materiału z zamontowanych obecnie na tychże oknach 2 żaluzji pionowych)
- częściowym demontażu i uzupełnieniu wykładzin podłogowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia do 40 % wartości zamówienia.

Zamawiający przewiduje podział zamówienia na trzy etapy:

1. wykonanie klimatyzacji;

2. wykonanie i montaż markiz zewnętrznych okiennych;

3. roboty ogólnobudowlane w pomieszczeniach.

Zamawiający przewiduje płatność po każdym etapie wykonania zamówienia, przy czym za:

etap I do 35 % wartości zamówienia;

etap II do 15 % wartości zamówienia;

etap III  50 % wartości przedmiotu zamówienia.