image2 image1

AKTUALNOŚCI

Muzyka reformacji - Bach i jego poprzednicy


MUZYKA REFORMACJI
Bach i jego poprzednicy

Cantores Minores Wratislavienses
dyr. Piotr Karpeta

Julia Karpeta - viola da gamba
Krzysztof Karpeta - violone
Marek Pilch - pozytyw organowy

CZĘŚĆ I
5 listopada 2017, Niedziela godz. 18.00
CZĘŚĆ II
19 listopada 2017, Niedziela godz. 18.00

Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu / Kazimierza Wielkiego 29
31 października 1517 roku Marcin Luter przybił 95 tez do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze, próbując zreformować Kościół rzymskokatolicki, a finalnie doprowadzając do jego rozłamu.
Z okazji 500-lecia reformacji chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses oraz zaproszeni instrumentaliści na dwóch stanowiących odrębne części koncertach wykonają po 3 motety J. S. Bacha, a także dzieła H. Schütza, J. Pachelbela i innych mistrzów związanych z kościołem reformowanym.

Wstęp wolny!