image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

II II MIEJSCE NA MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE MUZYKI CERKIEWNEJ "HAJNÓWKA"

Koncert muzyki cerkiewnej


Czytaj więcej...

Koncert muzyki cerkiewnej


Czytaj więcej...

II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Cerkiewnej "Hajnówka"

Róża, lilia, wiosna - pieśni i tańce - muzyka XIV wieku


Czytaj więcej...

G.P. da Palestrina - Stabat Mater, Missa Papae Marcelli

Czytaj więcej...