image2 image1

W strumieniu muzyki - zakup sprzętu audio-video do przeprowadzania transmisji streamowych oraz rejestracji koncertów

Instytucja realizuje zadanie "W strumieniu muzyki - zakup sprzętu audio-video do przeprowadzania transmisji streamowych oraz rejestracji koncertów" w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 "Infrastruktura kultury".

Przedmiotem zadania jest zakup sprzętu audiowizualnego, który umożliwia rejestrację, streamowanie oraz nieodpłatne udostępnianie wydarzeń artystycznych w Internecie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław

Mały fortepian potrzebny od zaraz

Instytucja realizuje zadanie "Mały fortepian potrzebny od zaraz" w ramach programów infrastrukturalnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2016 "Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury".

Przedmiotem zadania jest zakup małego fortepianu wraz z akcesoriami na potrzeby koncertowe, edukacyjne i warsztatowe instytucji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław.Bibliotheca Rudolphina

Instytucja realizuje w latach 2014-2015 zadanie "Bibliotheca Rudolphina" w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura + w priorytecie Digitalizacja.
Celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie całości zachowanych zbiorów muzycznych biblioteki księcia legnickiego Jerzego Rudolfa zwanych „Bibliotheca Rudolphina”. Kolekcja ta należy do największych zbiorów muzycznych XVII-wiecznej Europy, zawiera kilka tysięcy utworów (obecnie 265 woluminów: druków i rękopisów). Przechowywana jest częściowo w Bibliotece Narodowej, w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Legnicy, w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. W ramach projektu zeskanowana zostanie całości zbiorów wrocławskich (4750 kart), legnickich (6500 kart) i warszawskich (13400 kart). Zbiory lubelskie (3000 kart) będą w 2014 r. digitalizowane i udostępnione w ramach projektu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej.
Na stronie internetowej www.rudolphina.pl, umieszczona zostanie całość zdigitalizowanych materiałów, metadane, opis i historia kolekcji.
W celu uzupełnienia zdekompletowanych zbiorów o brakujące głosy niezbędne jest także umieszczenie w ramach projektu opisów zdigitalizowanych utworów w międzynarodowym katalogu źródeł muzycznych RISM we Frankfurcie nad Menem

Płatne ze środków finansowych programu Kultura+.


Dofinansowano  ze środków Gminy Wrocław.Projekt „Bibliotheca Rudolphina” jest wpisany w program Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

Instrumentarium Rudolphiny - zakup violone, klawesynu oraz wyposażenia na potrzeby koncertów i prób

Instytucja realizuje zadanie "Instrumentarium Rudolphiny - zakup violone, klawesynu oraz wyposażenia na potrzeby koncertów i prób" w ramach programów infrastrukturalnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 "Rozwój infrastruktury kultury/Infrastruktura kultury".
W związku realizacją w latach 2014-2016 przez instytucję projektu "Bibliotheca Rudolphina”, mającego na celu digitalizację i przywrócenie do życia zbiorów muzycznych księcia Jerzego Rudolfa, niezbędny stał się zakup sprzętu oraz instrumentów do koncertów i nagrań w ramach projektu. Realizowane zadanie obejmuje zakup sześciostrunowego violone in G i małego włoskiego klawesynu oraz wyposażenia scenicznego (podestów scenicznych, oświetlenia estradowego led, pulpitów na nuty, sprzętu prezentacyjnego)
i wyposażenia sali prób (wielofunkcyjnej kserokopiarki i jednostki komputerowej).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław.Zaginione dźwięki - skarby z "Bibliotheca Rudolphina"

Instytucja realizuje w trybie 3-letnim w latach 2014-2016 zadanie "Zaginione dźwięki - skarby z Bibliotheca Rudolphina" w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Wydarzenia artystyczne/Muzyka".
Bibliotheca Rudolphina to projekt interdyscyplinarny, którego celem jest kompleksowa prezentacja jednego z najcenniejszych w Polsce, XVII-wiecznych śląskich zbiorów muzycznych, o wyjątkowym znaczeniu dla kultury europejskiej. Projekt ma na celu zebranie dostępnych informacji na temat ocalałego księgozbioru oraz wyszukanie w bibliotekach na świecie brakujących głosów. W rezultacie na stronie projektu powstanie katalog z zebranymi informacjami. Udostępnione zostaną tam także transkrypcje wybranych utworów muzycznych do tej pory niepublikowane.
W ramach projektu organizowana będzie seria koncertów, na których po kilkuset latach zostaną zaprezentowane nieznane dotąd, wybitne utwory renesansowe.  Ich nagrania na płytach CD trafią do zbiorów audio ważniejszych, światowych bibliotek. Opisy polskich źródeł muzycznych z tego zbioru włączone zostaną do międzynarodowego katalogu RISM we Frankfurcie n. Menem.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Dofinansowano w ramach zadania inwestycyjnego ze środków Gminy Wrocław.Projekt „Bibliotheca Rudolphina” jest wpisany w program Europejskiej Stolicy Kultury 2016.