image2 image1

AKTUALNOŚCI

Josef Freiherr von Eichendorff – śląski romantyk

Joseph Freiherr von Eichendorff, jeden z największych obok J. W. Goethego i F. Schillera poetów romantycznych związany był z ziemią śląską: tu się urodził i wychował (w Łubowicach k/Raciborza), wykształcenie zdobywał m. in. we Wrocławiu, jego grób do dziś znajduje się w Nysie, stąd czerpał natchnienie do swoich wierszy opisujących najczęściej krainę swego dzieciństwa, czyli Śląsk. Jego twórczość inspirowała wielu kompozytorów romantycznych; do jego wierszy muzykę pisali m. in. R. Schumann, H. Wolf, J. Brahms, F. Mendelssohn – Bartholdy, M. Reger. Oprócz wielu pieśni solowych powstało także kilkanaście utworów chóralnych, które pragniemy Państwu zaprezentować w naszym koncercie w dniu 18.02.2016 o godz. 19.00 w Oratorium Marianum we Wrocławiu.

Josef Freiherr von Eichendorff w opinii pisarzy i krytyków polskich i niemieckich:

Heinrich Heine -
„Rzeczywiście, jakim wspaniałym poetą jest baron Eichendorff. Pieśni, które wplótł w swoją powieść „Przeczucie i teraźniejszość”, nie sposób odróżnić od utworów Uhlanda i to od tych najlepszych. Różnica istnieje może tylko w zielonej świeżości lasów i krystalicznej prawdzie wierszy Eichendorffa.”(Romantische Schule,1835);

Max Kommerel -
„Nie chcę twierdzić, że każdy wiersz Eichendorffa, w którym śpiewają słowiki, jest śpiewem słowików, ale nie ma wśród nich żadnego utworu, wobec którego poetycki ptak mógłby wnieść zastzreżenia.” (Das Volkslied und das deutsche Lied, 1936);

Wyjątkowe zauroczenie Eichendorffa pięknem świata przyrody podkreślają wszyscy badacze jego twórczości:
„Nikt tak jak on nie potrafi w swej poezji wyczarować wspanialszego romantycznego krajobrazu, nikt nie śpiewa tak tęsknie o samotności, o borach i polanach leśnych, o starych zamczyskach skąpanych w blasku księżyca. Nikt nie pisze tak pięknie o szumiących drzewach, sennych źródłach, czy dźwięku rogu pocztyliona.” (prof. M. Szyrocki);
„Tylko Eichendorffowi bez przerwy szumiały lasy i potoki, śpiewały słowiki i skowronki, grały myśliwskie rogi, dzwoniły dzwony, szeptała coś noc, i zawsze były to głosy ze Śląska. (…)
Obecnie, jak się wydaje, są wszelkie dane po temu, aby poezja Eichendorffa zabrzmiała w Polsce wyraźniej i pełniej, na miarę zawartej w niej siły wzruszenia i aby stała się pomostem ponad wszelkimi podziałami, bo przecież każdy ma swój ogród, który chce czasem przemówić:

Ty wiesz, tam w zadrzewieniach
Drzemie przedziwny dreszcz.
I nocą, niby w marzeniach
Zaczyna ten ogród swój śpiew.
(tłum. A. Lam).

Kalendarium
1788.03.10 w Łubowicach k/ Raciborza urodził się Józef Karol Benedykt baron von Eichendorff, tam też spędził dzieciństwo
1801-1805 Wrocław – katolickie gimnazjum św. Mateusza, wykłady na Uniwersytecie, pierwsze próby literackie
1805-1806 – studia prawnicze na uniwersytecie w Halle – zainteresowania literackie i teatralne (poznaje dzieła Goethego, Schillera, Novalisa i in)
1807-1808 – studia na uniwersytecie w Heidelbergu – poznaje najwybitniejszych romantyków: Achima von Arnim i Clemensa Brentano
1808 – podróż do Paryża i Wiednia
1809/1810 Berlin (wykłady J. G. Fichtego, A. Müllera)
1811 - 1813 studia (u F. Schlegla) i krótkotrwała praca w Wiedniu
1813-1814 pobyt w wojsku – udział w wojnie przeciw Napoleonowi
1815 we Wrocławiu poślubił Luizę von Larisch, wyjazd do Berlina
1816-1819 praca w charakterze referendarza rządowego we Wrocławiu
1818 – umiera ojciec Eichendorffa. Sprzedaż części zadłużonego majątku.
1819/1820 ponowny pobyt w Wiedniu
1820-1823 posada urzędnika rządowego w Berlinie, Gdańsku i Kwidzyniu
1822 śmierć matki, ostateczny przepadek dóbr na Śląsku
1824 – 1831 pracuje jako naczelny radca prezydialny w Królewcu
1831-1844 pracuje jako urzędnik ministerialny w Berlinie, poznając m. in. F. Mendelssohna i R. Schumanna, współpracuje z wieloma wydawcami, m.in. z wrocławskim Brockhausem
1838 podróż do Monachium i Wiednia
1841 nominacja na tajnego radcę rządowego
1843 ciężkie zapalenie płuc, urlop na pobyt w Gdańsku – opracowanie historii Malborka
od 1844 na emeryturze ze względów zdrowotnych
1846/1847 dłuższy pobyt w Wiedniu, spotkanie z Robertem i Klarą Schumann, przekłady z Calderona
1853 jedyne odznaczenie „Maximilianorden für Wissenschaft und Kunst”
1855 przenosi się do córki Teresy do Nysy; śmierć żony
1857.11.26 umiera na zapalenie płuc, pochowany na cmentarzu jerozolimskim w Nysie