image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

ROK HERBERTOWSKI

Hans Leo Hassler „Sacrum i Profanum”


Na najbliższym koncercie wrocławskiego zespołu Ars Cantus we Wrocławskim Ratuszu o godzinie 18:00 w niedzielę 8 lutego 2015 r. usłyszymy utwory Hansa Leo Hasslera pochodzące z XVII wiecznych zbiorów księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa. Koncert „Sacrum i Profanum” składa się z utworów religijnych, jak Msza III na 4 głosy, motety łacińskie oraz z utworów świeckich: włoskich i niemieckich madrygałów i chansons, a także z utworów instrumentalnych. Koncert odbędzie się w ramach projektu Rudolphina i zawiera utwory z płyty „Rudolphina 1”, która ukaże się niebawem.

Wstęp wolny!
Zapraszamy!