image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

MISSA PRO MUNDI

Obejrzyj koncert online:

      Msza i chorał protestancki
Część druga cyklu
Koncert poświęcony muzyce sakralnej dla obrządku ewangelickiego. Centralnym punktem koncertu będzie wykonanie Missa a 8 Michaela Praetoriusa, dzieło równie piękne co mało znane i rzadko goszczące w programach koncertowych. Msza będzie idealnym przykładem polichóralności oraz swego rodzaju powściągliwości wyrazowej w utworach protestanckich. W programie znajdą się również organowe i wokalne opracowania chorałów protestanckich z XVI i XVII wieku, które stanowią bardzo istotną część liturgii protestanckiej.


data realizacji wydarzenia: 25-27.11.2021
Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu

wykonawcy:
Chór Kameralny ,,Cantores Minores Wratislavienses"
Męski kwartet wokalny ,,Stoltzer Ensamble"
prof. Marek Pilch - organy
Piotr Karpeta - kierownictwo artystyczne

program:
Michael Praetorius (1571-1621) - Missa a 8, opracowania chorałów protestanckich
Projekt Missa pro Mundi, stworzony przez Wrocławskich Kameralistów, jest w swoim założeniu cyklem koncertów w formule online, podczas których pragniemy ukazać szerokiej gamie odbiorców piękno, ponadczasowość, uniwersalizm oraz inne wartości niesione przez gatunek muzyczny, jakim jest Msza. Od najstarszych zabytków muzycznych takich jak Graduał Wiślicki oraz Missa Notre Dame, aż po współczesną formę gatunku reprezentowaną przez kompozycje Józefa Świdra i Rafała Augustyna.
Każda z części jest pomyślana jako prezentacja stylu muzycznego oraz techniki wykonawczej danej epoki. Ukazuje różnorodność form, technik wykonawczych oraz składów, w jakich Msze były wykonywane. Prezentuje Mszę jako utwór w odmiennych obrządkach wyznaniowych. Przedstawia wybitne, choć często mało znane utwory. Zestawienie ze sobą różnych kompozytorów daje szanse porównania i konfrontacji odmiennych koncepcji twórczych oraz technik komponowania.
Każdy koncert opatrzony jest wstępem oraz omówieniem poszczególnych kompozycji.
W ramach projektu wykorzystamy najciekawsze i najkorzystniejsze akustycznie świątynie Polski - każdy z koncertów jest także sposobnością do ich prezentacji.