image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

MISSA PRO MUNDI

Obejrzyj koncert online:

      Skarby Kodeksu Wrocławskiego - projekt Missa pro MundiCzęść czwarta cyklu

Prezentacja wyjątkowych, nieznanych szerszej publiczności utworów sakralnych z unikatowego zbioru muzycznego, jakim jest niewątpliwie XV-wieczny Kodeks Wrocławski. Na szczególną atencję zasługuje Missa Anonima, będącej najbardziej fascynującym utworem kodeksu, prezentującym doskonałe wykorzystanie technik komponowania tamtego okresu.

Kodeks Wrocławski ma kapitalne znaczenie dla renesansowej kultury muzycznej Wrocławia i Śląska. Jako jeden z dwóch (obok Śpiewnika Głogowskiego) zachowanych w całości rękopisów śląskich jest jednak źródłem jak dotąd słabo znanym. Badania nad nim nie były szeroko zakrojone, nie doczekał się także kompletnego wydania współczesnego. Z tego też powodu wykonano dotąd jedynie bardzo nieliczne utwory pochodzące z Kodeksu. A przecież nie sposób przecenić znaczenia rękopisu z końca XV w., zawierającego ponad 90 obszernych kompozycji wielogłosowych, z których duża część sygnowana jest nazwiskami wielkich kompozytorów tego czasu. Wiele z nich to unikatowe kompozycje mistrzów śląskich. Kunsztowny repertuar, którego najprawdopodobniej używała kapela wrocławskiej Katedry przed ponad połową tysiąclecia, rozbrzmiewa ponownie w wykonaniu zespołu Ars Cantus.

data realizacji wydarzenia 25-26.10.2022

Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

wykonawcy:

Zespół muzyki dawnej „Ars Cantus" w składzie:

Monika Wieczorkowska - śpiew

Radosław Pachołek - śpiew

Maciej Gocman - śpiew

Piotr Karpeta - śpiew

Aleksandra Hanus - śpiew

Rafał Chalabala - śpiew

Tomasz Dobrzański - kierownictwo artystyczne

program:

Kodeks Wrocławski XV wiek - Missa Anonima II

In principio erat verbum, Super ripam Jordanis, Miranda nimis

Projekt Missa pro Mundi, stworzony przez Wrocławskich Kameralistów, jest w swoim założeniu cyklem koncertów w formule online, podczas których pragniemy ukazać szerokiej gamie odbiorców piękno, ponadczasowość, uniwersalizm oraz inne wartości niesione przez gatunek muzyczny, jakim jest Msza. Od najstarszych zabytków muzycznych takich jak Graduał Wiślicki oraz Missa Notre Dame, aż po współczesną formę gatunku reprezentowaną przez kompozycje Józefa Świdra i Rafała Augustyna.

Każda z części jest pomyślana jako prezentacja stylu muzycznego oraz techniki wykonawczej danej epoki. Ukazuje różnorodność form, technik wykonawczych oraz składów, w jakich Msze były wykonywane. Prezentuje Mszę jako utwór w odmiennych obrządkach wyznaniowych. Przedstawia wybitne, choć często mało znane utwory. Zestawienie ze sobą różnych kompozytorów daje szanse porównania i konfrontacji odmiennych koncepcji twórczych oraz technik komponowania.

Każdy koncert opatrzony jest wstępem oraz omówieniem poszczególnych kompozycji.

W ramach projektu wykorzystamy najciekawsze i najkorzystniejsze akustycznie świątynie Polski - każdy z koncertów jest także sposobnością do ich prezentacji.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,

w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.