image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

ROK HERBERTOWSKI

Instrumentarium Rudolphiny zakup violone, klawesynu oraz wyposażenia na potrzeby koncertów i prób.

 

Instytucja zrealizowała w 2015 r. zadanie w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury w priorytecie Infrastruktura kultury.

W ramach zadania dokonano zakupu dwóch instrumentów muzycznych - klawesynu włoskiego jednomanuałowego oraz violone G 8-stopowego, 6 strunowego, a także zakupu elementów wyposażenia scenicznego (podesty sceniczne, lampy estradowe w technologii led, pulpity na nuty, zestawu do prezentacji) i wyposażenia sali prób (multifunkcjonalna kserokopiarka, komputerowa jednostka robocza z oprogramowaniem do edycji i obróbki partytur ).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

w kwocie 100 000,00zł


MKiDN logooraz w ramach dotacji celowej Gminy Wrocław

w kwocie 50 000,00zł.