image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

MISSA PRO MUNDI

Obejrzyj koncert online:

      Bibliotheca Rudolphina

Z ogromną przyjemnością pragniemy Państwa poinformować o tym, że otrzymaliśmy dofinansowanie projektu „Zaginione dźwięki – skarby Bibliotheca Rudolphina" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wydarzenia Kulturalne 2014 r. – priorytet „Muzyka".
Jest to 3-letni interdyscyplinarny projekt kompleksowego opracowania i przywrócenia do życia koncertowego muzykaliów z legnickiej „Bibliotheca Rudolphina", najobszerniejszego renesansowego zbioru na Śląsku, poprzez współpracę wybitnych autorytetów naukowych z dziedziny muzykologii z muzykami – praktykami, specjalistami w wykonawstwie muzyki dawnej. Projekt przewiduje uzupełnienie zdekompletowanych zbiorów o brakujące głosy (międzynarodowe poszukiwania), transkrypcje, nagrania i koncerty. Jest jednym z priorytetowych projektów muzycznych miasta Wrocławia - Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku promujących Śląsk jako ważny ośrodek kulturalny Europy.