image2 image1

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Wrocław, dnia 27 października 2014 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu z zakresu działalności kulturalnej

dot. zadania pn. „Bibliotheca Rudolphina”

Zamawiający zawarł  z Wykonawcą Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, umowę, zgodnie z art. 4 pkt 8 b Ustawy Pzp,  dotyczącą usługi skanowania starodruków woluminów wchodzących w skład katalogu „Bibliotheca Rudolphina”, w ramach realizacji zadania „Bibliotheca Rudolphina”, realizowanego w ramach wieloletniego  programu rządowego Kultura+.


 Dyrektor
 Cantores Minores Wratislavienses
 (-) Piotr Karpeta