image2 image1

Wykonanie ciągu zabudowy meblowej o funkcji użytkowo-akustyczno-wizualnej w lokalu instytucji przy ul. Ruskiej 46a, lok. 205 we Wrocławiu

zapytanie ofertowe ZP_SP_1_2023 .pdf
treść oferty do zapytania ofertowego ZP_SP_1_2023 .doc
dokumentacja projektowa do zapytania ofertowego ZP_SP_1_2023.zip