image2 image1Wrocławscy Kameraliści LOGO

Instytucja kultury Wrocławscy Kameraliści powstała na bazie chóru kameralnego Cantores Minores Wratislavienses założonego przez Edmunda Kajdasza w 1966 roku. W latach 1974-76 chór działał przy Ośrodku Kultury i Sztuki, następnie przy Państwowej Filharmonii we Wrocławiu, zaś od 1979 roku jest samodzielną instytucją kultury, a od 1994 instytucją Gminy Wrocław. Od 1967 roku chór nosi swą obecną nazwę, a rok później związał się swą siedzibą z Muzeum Architektury na ponad 40 lat

Instytucja współpracuje z najlepszymi polskimi zespołami muzyki dawnej (Concerto Polacco, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Polska Orkiestra XVIII wieku i in.), solistami i dyrygentami (S.–L. Kaakinen, W. Ochman, M. Toporowski, J. T. Adamus, L. Tamminga, P. Eswood i in.), oraz orkiestrami, jak Wratislavia, Leopoldinum, Ricordanza, AUKSO, Śląska Orkiestra Kameralna, Orkiestra Kameralna Filharmonii im. L. Janačka z Ostravy i in., a także z W. Malickim, J. Trelą,  R. Gonerą, mistrzem gitary Paco Peñą czy wirtuozem fletni Pana G. Zamphirem.

Do chwili obecnej zespoły instytucji wykonały ponad 2800 koncertów w całej Europie, a także w krajach Kaukazu (Gruzja, Armenia, Azerbejdżan) oraz w Izraelu, Turcji i Meksyku. Oprócz nagrań radiowych (ponad 2500 minut) zespoły instytucji mają w swym dorobku ponad 40 płyt, liczne nagrania telewizyjne oraz występy na festiwalach m.in. Wratislavia Cantans i Gaude Mater w Częstochowie.

W latach 1994-2011 instytucja prowadziła intensywną działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży w swoich autorskich programach, m.in. Spotkania z muzyką i…; 1000 lat muzyki na Śląsku; Śpiewające instrumenty; Muzyczna Unia Europejska, Akademia Bachowska czy interdyscyplinarny projekt edukacyjny Muzyka klasyczna nie gryzie. W ten sposób instytucja reagowała na społeczne potrzeby w zakresie edukacji i kształtowania kultury muzycznej przyszłych pokoleń słuchaczy, co przekładało się na sporą ilość koncertów (ponad 500).

Artyści Cantores Minores Wratislavienses występują także w zmniejszonych składach, od 4 do 12 osób, współpracują z innymi zespołami w Polsce i za granicą, a także występują jako soliści.

Okazyjnie, raz w roku, zespół występuje również w składzie zwiększonym do 70 osób pod nazwą Cantores Maiores Wratislavienses. W skład tego zespołu wchodzą obecni i byli śpiewacy Cantores Minores Wratislavienses, w tym zawodowi muzycy, wykładowcy Akademii Muzycznej i szkół muzycznych Wrocławia. W 2002 r. zespół ten wystąpił w koncercie galowym z okazji 750-lecia miasta Breda (Holandia), a w latach 2007-2011 występował na Festiwalu Pokoleń im. E. Kajdasza na Dolnym Śląsku.

W roku 2004 jako pierwsza instytucja na Dolnym Śląsku Wrocławscy Kameraliści pozyskali niebagatelny grant z Unii Europejskiej (212 tys.euro) w programie Kultura 2000 na międzynarodowy projekt Bibliotheca Sonans, współorganizowany przez Bibliotekę Uniwersytetu Wrocławskiego, Universitätsbibliothek Karl-Franzens-Universität z Grazu oraz Národní knihovna CR z Pragi. Celem projektu Bibliotheca Sonans – oprócz publicznej prezentacji „muzycznych skarbów” - była także ochrona cennych muzycznych materiałów bibliotecznych (konserwacja i digitalizacja).

Obecnie Wrocławscy Kameraliści realizują cykle Alfabet muzyczny i Godzina Dobrej Muzyki oraz trzyletni projekt interdyscyplinarny Biblioteheca Rudolphina, dofinansowany w ramach programu rządowego Kultura + w priorytecie Digitalizacja oraz programu Wydarzenia Kulturalne 2014 przez MKiDN oraz Gminę Wrocław w wysokości 1 700 000 zł. Projekt zakłada zebranie dostępnych informacji na temat ocalałego księgozbioru, digitalizację i udostępnienie całości zachowanych zbiorów muzycznych biblioteki księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa oraz wyszukanie w bibliotekach na świecie brakujących głosów. W rezultacie powstaje strona internetowa www.rudolphina.pl oraz są organizowane koncerty, na których po kilkuset latach zostają zaprezentowane nieznane dotąd, wybitne utwory renesansowe. Ich nagrania na 6 płytach CD trafią do zbiorów audio ważniejszych, światowych bibliotek. Opisy polskich źródeł muzycznych z tego zbioru włączone zostaną do międzynarodowego katalogu RISM we Frankfurcie n. Menem.

Z okazji millennium Wrocławia (2000 r.) w ramach Wrocławskich Kameralistów powstał zespół Ars Cantus specjalizujący się w przedstawianiu muzyki średniowiecza i renesansu. Jego kierownictwo artystyczne sprawuje Tomasz Dobrzański. Zespół nagrał już 8 płyt, występował ponad 100 razy w kraju i za granicą na prestiżowych festiwalach, m. in. w Ribeauville, Antwerpii, Citta di Castello.


W roku 2007 zainspirowany twórczością  niemieckiego kompozytora Thomasa Stoltzera zawiązał się zespół Stoltzer Ensemble (początkowo nazwany Stoltzer Quartet) złożony z czterech śpiewaków Cantores Minores Wratislavienses. Wykonuje muzykę renesansu, wczesnego baroku oraz romantyczną. Stoltzer Ensemble najczęściej występuje podczas koncertów z chórem Cantores Minores Wratislaviensesi i działa w ramach instytucji Wrocławscy Kameraliści. W ostatnim czasie zaczyna iść własną ścieżką artystyczną, koncertując samodzielnie.

Od roku 2009 na mocy decyzji Urzędu Miejskiego Wrocławia  instytucja prowadzi obsługę kadrową, płacową, kasową i prawną 8 innych wrocławskich instytucji kultury, a jej obecna siedziba mieści się przy ul. Ruskiej 46 C.

Piotr Karpeta
dyrektor
Wrocławscy Kameraliści