image2 image1

Ruska 46abc - przestrzeń dla kulturyWrocławscy Kameraliści "Cantores Minores Wratislavienses" uczestniczą w realizacji projektu „Ruska 46abc – przestrzeń dla kultury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
W projekcie, którego beneficjentem dofinansowania jest Gmina Wrocław biorą również udział następujące instytucje kultury: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Strefa Kultury Wrocław, Klub pod Kolumnami oraz Ognisko Kultury Plastycznej im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Nadrzędnym celem projektu jest ułatwienie dostępu do kultury i zwiększenie udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych poprzez stworzenie w centrum Wrocławia otwartej i przyjaznej dla użytkowników przestrzeni, sprzyjającej różnorodnym inicjatywom o charakterze artystycznym i kulturalnym.
W ramach projektu nasza instytucja otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i przeprowadzenie remontu lokalu na pierwszym piętrze, w segmencie C oraz zakup jego wyposażenia.
Pieczę nad realizacją przedsięwzięcia sprawuje spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – inicjator projektu i operator procesu rewitalizacji w modernizowanym wnętrzu podwórzowym.