image2 image1

NAJBLIŻSZE KONCERTY

MISSA PRO MUNDI

Obejrzyj koncert online:

      Chorał i motet - projekt Missa pro MundiCzęść trzecia cyklu

W programie koncertu zostaną wykonane części mszalne z Graduału Wiślickiego, Thomasa Stoltzera (Missa Duplex, Magnificat). Wymienione kompozycje to najwcześniejsze zabytki muzyki sakralnej, począwszy od ok. 1300 roku. Od chorału gregoriańskiego, po pierwsze opracowania wielogłosowe Mszy i Hymnów dokonane przez Thomasa Stoltzera, kapelmistrza Katedry Wrocławskiej w XV-wieku.


Podczas opisywanego wydarzenia muzycznego, słuchacz będzie miał rzadką okazję do zetknięcia się z najstarszą muzyką sakralną w Polsce, zebraną w kancjonał noszący nazwę Graduału Wiślickiego. Księgę te przywiózł do Wiślicy około roku 1460 Jan Długosz zabierając ją z Katedry Wawelskiej.

data realizacji wydarzenia 16-18.06.2022
Bazylika kolegiacka Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wiślicy

wykonawcy:
Męski kwartet wokalny ,,Stoltzer Ensemble''
Radosław Pachołek - kontratenor
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - baryton
Rafał Chalabala - bas

kantor Burkard Wehner – tenor

program:
Graduał Wiślicki ok. 1300 rok
Thomas Stoltzer - Missa Duplex, Magnificat

Projekt Missa pro Mundi, stworzony przez Wrocławskich Kameralistów, jest w swoim założeniu cyklem koncertów w formule online, podczas których pragniemy ukazać szerokiej gamie odbiorców piękno, ponadczasowość, uniwersalizm oraz inne wartości niesione przez gatunek muzyczny, jakim jest Msza. Od najstarszych zabytków muzycznych takich jak Graduał Wiślicki oraz Missa Notre Dame, aż po współczesną formę gatunku reprezentowaną przez kompozycje Józefa Świdra i Rafała Augustyna. Każda z części jest pomyślana jako prezentacja stylu muzycznego oraz techniki wykonawczej danej epoki. Ukazuje różnorodność form, technik wykonawczych oraz składów, w jakich Msze były wykonywane. Prezentuje Mszę jako utwór w odmiennych obrządkach wyznaniowych. Przedstawia wybitne, choć często mało znane utwory. Zestawienie ze sobą różnych kompozytorów daje szanse porównania i konfrontacji odmiennych koncepcji twórczych oraz technik komponowania. Każdy koncert opatrzony jest wstępem oraz omówieniem poszczególnych kompozycji. W ramach projektu wykorzystamy najciekawsze i najkorzystniejsze akustycznie świątynie Polski - każdy z koncertów jest także sposobnością do ich prezentacji. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.