image2 image1

FONOGRAFIA - Kodeks Wrocławski

  • kodeks_wroclawski_20150930_1791851711
  • kodeks_wroclawski_spis_20150930_1966281280
Kodeks Wrocławski ma kapitalne znaczenie dla renesansowej kultury muzycznej Wrocławia i Śląska. Jako jeden z dwóch (obok Śpiewnika Głogowskiego) zachowanych w całości rękopisów śląskich jest jednak źródłem jak dotąd słabo znanym. Badania nad nim nie były szeroko zakrojone, nie doczekał się także kompletnego wydania współczesnego. Z tego też powodu wykonano dotąd jedynie bardzo nieliczne utwory pochodzące z Kodeksu. A przecież nie sposób przecenić znaczenia rękopisu z końca XV w., zawierającego ponad 90 obszernych kompozycji wielogłosowych, z których duża część sygnowana jest nazwiskami wielkich kompozytorów tego czasu! Wiele z nich to unikatowe kompozycje mistrzów śląskich. Kunsztowny repertuar, którego najprawdopodobniej używała kapela wrocławskiej Katedry przed ponad połową tysiąclecia, zabrzmi ponownie w wykonaniu zespołu Ars Cantus.


Tomasz Dobrzański


Zespół Ars Cantus:
Monika Wieczorkowska - sopran
Aldona Bartnik - sopran
Radosław Pachołek - alt
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - bas
Robert Pożarski - kantor
Tomasz Dobrzański - kierownictwo artystyczne