image2 image1

FONOGRAFIA - Musica Gratulatoria

  • musica_gratulatoria_20130215_1309098730
  • musica_gratulatoria-spis_20130307_1627196296
W grudniu 2012 ukazała się nowa płyta poświęcona muzyce wrocławskiej. Jest to „Musica Gratulatoria - muzyka na ceremonie ślubne z wrocławskich druków XVI i XVII wieku” Znalazły się na niej kompozycje przeznaczone na uroczystości ślubne wrocławskich mieszczan pochodzące z przełomu wieków XVI i XVII. Jako oprawa pełnych przepychu ceremonii utwory te pisane były z niezwykłym kunsztem przez wrocławskich kompozytorów i wydawane w oficynach wrocławskich drukarzy w postaci pięknych druków ulotnych. Teksty tych utworów korzystają w większości z "Pieśni nad pieśniami", znajdujemy też wśród nich wyrafinowane przykłady poezji opartej na starożytnych wzorach łacińskich. Zarówno muzyka jak i poezja stanowią tu świadectwo wysokiej kultury ówczesnego mieszczaństwa wrocławskiego. Płyta zawiera także tańce z obu zbiorów Hessenów wydanych drukiem we Wrocławiu, stanowiących, poprzez swe imponujące rozmiary, jedną z najważniejszych europejskich kolekcji tanecznych swego czasu.

Monika Wieczorkowska - sopran
Radosław Pachołek - alt
Maciej Gocman - tenor
Piotr Karpeta - bas
Tomasz Dobrzański - flet prosty, szałamaja, dudy, kierownictwo artystyczne
Paweł Iwaszkiewicz - flet prosty, szałamaja
Marek Nahajowski - flet prosty, szłamaja
Arkadiusz Wróblewski - flet prosty
Anna Śliwa - skrzypce barokowe
Teresa Piech - skrzypce barokowe, altówka
Ewa Prawucka - pozytyw, regał
Tomasz Głuchowski - klawesyn
Henryk Kasperczak - teorba
Julia Kosendiak - viola da gamba
Szymon Józefowski - dulcjan
Jacek Muzioł - instrumenty perkusyjne