image2 image1

AKTUALNOŚCI

Średniowieczne gry o św. MokołajuCzytaj więcej...

Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza


Czytaj więcej...

Maddalena Casulana - II księga madrygałówNajbliższy koncert wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Cantus to możliwość zetknięcia się z twórczością kompozytorki żyjącej w czasach, w których pozycja społeczna kobiety nie predestynowała jej do zawodów artystycznych, a muzyka była zdecydowanie domeną mężczyzn. Maddalena Casulana (ok. 1544 – ok. 1590) była śpiewaczką i lutnistką. Jako kompozytorka była pierwszą kobietą w historii, której utwory, i to kilkakrotnie, zostały wydane drukiem. Niewiele wiadomo o jej życiu – podróżowała do Werony, Mediolanu oraz do Wenecji, gdzie ukazywały się drukiem jej utwory, odbyła też wizytę na dworze francuskim. W dedykacji do pierwszej księgi madrygałów dla Isabelli d’Este kompozytorka pisze, że pragnęła pokazać światu, że mężczyźni się mylą uważając, że tylko oni posiadają zdolność tworzenia sztuki. Styl kompozytorski Maddaleny Casulany unika eksperymentów, wyrafinowanego kontrapunktu i chromatyki, jest melodyjny i nacechowany wrażliwością na oddanie dźwiękami subtelności tekstu w poszukiwaniu ulotnego nastroju.

Czytaj więcej...

Emilio de'Cavalieri - Lamentacje

Czytaj więcej...

Rudolphina 5 - Gregor Langius

„Rudolphina 5” jest przedostatnim z cyklu koncertów prezentujących dzieła zgromadzone w bibliotece księcia legnickiego Jerzego Rudolfa, będącej jednym z najobszerniejszych zbiorów muzycznych renesansowej Europy. W zbiorze tym istotne miejsce zajmują kolekcje niemieckich kompozytorów końca XVI wieku, którzy pozostają w dzisiejszych czasach w większości nieznani. Gregor Langius należał do najważniejszych twórców ostatniej ćwierci XVI w. i przez sobie współczesnych porównywany był do Orlanda di Lasso. Szczególną popularność zdobył trzygłosowymi pieśniami niemieckimi, których druk był wznawiany jeszcze długo po śmierci autora. Langius w swej twórczości, stanowiącej przede wszystkim kwintesencję renesansowej polifonii, umieścił liczne zalążki stylu barokowego i na pierwszym planie postawił słowa bawiąc się odmalowywaniem ich znaczeń za pomącą dźwięków. Repertuar wielogłosowych sacrae cantonies oraz wspomnianych pieśni niemieckich zostanie przedstawiony publiczności przez zespół Ars Cantus na koncertach, które odbędą się na początku grudnia we Wrocławiu, Legnicy i Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!