image2 image1

AKTUALNOŚCI

Franz Schubert - pieśni wielogłosowe


Czytaj więcej...

Średniowieczne gry o św. MokołajuCzytaj więcej...

Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza


Czytaj więcej...

Maddalena Casulana - II księga madrygałówNajbliższy koncert wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Cantus to możliwość zetknięcia się z twórczością kompozytorki żyjącej w czasach, w których pozycja społeczna kobiety nie predestynowała jej do zawodów artystycznych, a muzyka była zdecydowanie domeną mężczyzn. Maddalena Casulana (ok. 1544 – ok. 1590) była śpiewaczką i lutnistką. Jako kompozytorka była pierwszą kobietą w historii, której utwory, i to kilkakrotnie, zostały wydane drukiem. Niewiele wiadomo o jej życiu – podróżowała do Werony, Mediolanu oraz do Wenecji, gdzie ukazywały się drukiem jej utwory, odbyła też wizytę na dworze francuskim. W dedykacji do pierwszej księgi madrygałów dla Isabelli d’Este kompozytorka pisze, że pragnęła pokazać światu, że mężczyźni się mylą uważając, że tylko oni posiadają zdolność tworzenia sztuki. Styl kompozytorski Maddaleny Casulany unika eksperymentów, wyrafinowanego kontrapunktu i chromatyki, jest melodyjny i nacechowany wrażliwością na oddanie dźwiękami subtelności tekstu w poszukiwaniu ulotnego nastroju.

Czytaj więcej...

Emilio de'Cavalieri - Lamentacje

Czytaj więcej...